dot
dot
Flat air nozzles หัวฉีดลมหน้ากว้าง
Air nozzles หัวฉีดลมสเปรย์วงกลม
Air knives หัวฉีดลมที่เรียงต่อกันเป็นมีดลม ม่านอากาศ
Bazooka ปืนฉีดลมรุ่นใหญ่ ทรงพลัง
Safety air guns ปืนฉีดลมคุณภาพ เสียงเบา ประหยัดลม
ปืนฉีดลมแรงสูง รุ่นใหญ่เหมาะสำหรับงาน Heavy duty
Safety Silencers อุปกรณ์ลดเสียงด้านขาออก
Accessories สำหรับหัวฉีดลม ปืนฉีดลม
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับสิทธิพิเศษ

dot
bulletSite Map
bulletPromotion Silvent
About us

 

The Sky Industry Co.,Ltd. was established in 1997.
We are integrated design-consulting-supplier-Installing
Air Nozzle & Air Knife system / Safety air gun

(Concept of Energy saving 20% - 30% from compressed air)

under the Brand "Silvent" from Sweden technology products.

Silvent Product first Air nozzle in the world

Our Product are not only saving energy but the solution of Drying Cleaning safety and noise Reduce for air blow off technology under the OSHA, EU standard

Fulfil Technology for best solution

To make a different technology for the best solution.
We inspire to improve quality and efficiency for fulfil Better work, better life and better way to bring innovations to society By Sky Industry.


     
บริษัท สกาย อินดัสตรี จำกัด  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2540 จำหน่ายผลิตภัณฑ์หัวฉีดลม แบรนด์ Silvent จากประเทศสวีเดน ซึงเป็นหัวฉีดลมเจ้าแรกของโลกคือในปี 1979 ที่มีจำหน่ายกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นหลัก และปลอดภัยต่อผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย    
     

การพัฒนาเริ่มต้นจากปี 1978 (พ.ศ. 2521) 
จากปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้จากการประชุมของทั้งตัวแทนแรงงาน, สหภาพแรงาน และ กลุ่มอุตสาหกรรมบางส่วนในสวีเดนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานในส่วนของ  "อันตรายที่เกิดจากเสียง" 

คือ ปัญหาหลัก จึงได้ทำการสรุปปัญหา และแนวทางการแก้ไขโดยแบ่งปัญหาออกเป็น 2 ข้อหลัก

1. ต้นตอของการเกิดเสียง

2. แนวทางในการแก้ไข


     

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังช่วยเรื่องการประหยัดปริมาณลม ลดเสียง เลือกความแรงให้ตรงกับงานที่ใช้ และยังได้
มาตรฐาน OSHA, ISO 9000, ISO 14000,1910.90 /
EU machine EU Directive 89/392/ECC,91/368/ECC
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดอีกด้วย 

 

ผลิตภัณฑ์ Silvent

มีความแรงลมให้เลือกใช้ตั้งแต่ 0.9 - 127 N ด้วยขนาด M4 - 1" และในทุกรุ่นยังผ่านมาตรฐาน OSHA (Occupational Safety and Health Administration) มาตรฐานเรื่องเสียง

ผลิตภัณฑ์แบ่งออกได้ 3 ประเภท หลัก ๆ 
1. Air Nozzles   :  หัวฉีดลม
2. Safety Air      :  ปืนลมลดเสียง
3. Silencers       :  อุปกรณ์ต่อพ่วงจากลมด้านขาออก

 

  

 สาเหตุของการเกิดเสียงที่ได้จากการศึกษาวิจัยพบว่า ประมาณ 70% พบว่าแหล่งที่เกิดเสียงมาจากการใช้พลังานลมจาก Air Pump อีกส่วนที่สรุปได้พบว่าโดยส่วนมากมีการใช้ท่อเปล่า (Open pipe) หรือ Nozzle ที่ใช้กับน้ำ (Liquids) 


ซึ่งมีการนำมาใช้เป็นหัวเป่าลม "ซึ่งผิดประเภทของการใช้งาน" และยังทำให้เกิดเสียงดังโดยเฉลี่ยดังเกิน 100 dB.  

จึงได้เริ่มมีการคิดค้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ Air Nozzle ในนาม Silvent ในปี 1978 (2521) และได้ผลิต Nozzle ตัวแรกออกมาในปี 1979 ซึ่งเป็นต้นแบบของหัวฉีดตัวแรกใช้ชื่อว่า 209 ซึ่งเป็นหัวฉีดลมหนึ่งเดียวที่มีใช้จนถึงปัจจุบัน

                                

     

 Air Nozzles (หัวฉีดลม) 
     เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานช่วยในด้านการเป่า, การพ่น (spray) ให้มีลักษณะของงานที่ใช้การกระจายลมเพิ่มมากขึ้นสามารถควบคุมทิศทางของการเป่า, พ่นได้ดีกว่าท่อปากเปล่า และ Nozzle ของ Silvent ยังสามารถแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้อีก


   

Silvent Blowing advance air nozzles technology ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งาน 
 Cleaning                               ทำความสะอาด
 Drying or remove water      ทำให้แห้งหรือกำจัดเม็ดน้ำ
 Cooling  ลดอุณหภูมิ / ลดความร้อน
 Transporting    การขนส่งและลำเลียง
 Noise abatement                 ลดเสียงจากการใช้ลม
 Energy conservation    การประหยัดลมและลดต้นทุนการใช้พลังงานลม
   
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ Silvent air nozzle
1. ลดเสียงที่เกิดจากการใช้ลมผ่านท่อเปล่า Reduce sound level
2. ลดปริมาณการใช้ลมลง Reduce of air consumption
3. ลดการสูญเสียพลังงานลมไปโดยเปล่าประโยชน์ Reduce costly solutions
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Improved work efficiency
5. เพิ่มความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม Improved working environment