การใช้งาน

หัวเป่าลมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมผลิตเหล็กใช้หัวเป่าลมในการทำให้เย็น
ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารใช้หัวเป่าลมในการทำให้แห้ง เช่น เป่าขวดให้แห้ง
ผลิตภัณฑ์เหล็กหรือโลหะใช้หัวเป่าลมเพื่อทำความสะอาด ทำให้แห้ง หรือการดีดชิ้นงานออกจากปั๊ม
ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ


Visitors: 143,298