หัวเป่าลมทนสารเคมี รุ่น 811 แรงเป่า 2.7 N วัสดุ Sweden Zinc

รหัสสินค้า : 811-01

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

TECHNICAL DATA

Replace open pipe Ø (mm) 4
Blowing force (N) 2.7
Air consumption (Nm³/h) 15
Sound level (dB(A)) 80
Nozzle technology Hole
Material (nozzle) PEEK
Connection G 1/8"
Connection type Male
Weight (kg) 0.0020
Max temp (°C) 260
Max op. pressure (MPa) 1.0

Benefits when replacing an open pipe

Replace open pipe Ø (mm) 4  
Noise reduction 15 [dB(A)] 65%
Energy savings 15 [Nm³/h] 50%

Material specification: PEEK 150CA30, PEEK 450 G

Blowing properties at different pressures

Pressure (kPa)2004006008001000
Blowing force (N) 1.1 2.2 3.3 4.3 5.4
Air consumption (Nm³/h) 7.5 12.5 17.6 22.7 27.7
Sound level (dB(A)) 69.5 76.7 80.9 83.6 85.9

Blowing coverage

Blowing dist. (mm)Blowing coverage (mm)
50 24
100 38
200 80
300 114
400 156
500 194
Visitors: 56,327