บอลวาล์ว KV 38

รหัสสินค้า : SLKV38-01

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

TECHNICAL DATA

Connection G 3/8"
Connection type Female
Dimensions (mm) ⬢ 21x42
Weight (kg) 0.0900
Max temp (°C) 70
Max op. pressure (MPa) 1.0

Material specification: CW617N

Visitors: 56,327