บอลวาล์ว KV 12

รหัสสินค้า : SLKV12-01

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

TECHNICAL DATA

Connection G 1/2"
Connection type Female
Dimensions (mm) ⬢ 25x47
Weight (kg) 0.1250
Max temp (°C) 70
Max op. pressure (MPa) 1.0

Material specification: CW617N

Visitors: 56,327