บอลวาล์ว KV 34

รหัสสินค้า : SLKV34-01

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

TECHNICAL DATA

Connection G 3/4"
Connection type Female
Dimensions (mm) ⬢ 30x54
Weight (kg) 0.1800
Max temp (°C) 70
Max op. pressure (MPa) 1.0

Material specification: CW617N

Visitors: 90,515