บอลวาล์ว KVM 10

รหัสสินค้า : SLKVM10-01

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

TECHNICAL DATA

Connection G 1"
Connection type Male
Weight (kg) 0.3870
Max temp (°C) 70
Max op. pressure (MPa) 1.0

Material specification: CW617N

Visitors: 90,513