ม่านลมรุ่น 396 แรงเป่า 30.0N วัสดุ Sweden Zinc

รหัสสินค้า : SL396-01

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

TECHNICAL DATA

Blowing force (N) 33.0
Air consumption (Nm³/h) 180
Sound level (dB(A)) 89
Nozzle technology Slot
Material (nozzle) Zn
Connection G 3/8"
Connection type Female
Weight (kg) 1.0050
Max temp (°C) 70
Max op. pressure (MPa) 1.0

Benefits when replacing an open pipe

Replace open pipe Ø (mm) 12  
Noise reduction 27 [dB(A)] 85%
Energy savings 86 [Nm³/h] 32%

Material specification: EN AW 6063, Zn ZP0410 EN 12844, CW614N, NBR 70

Blowing properties at different pressures

Pressure (kPa)2004006008001000
Blowing force (N) 16.5 26.4 39.2 49.8 69.3
Air consumption (Nm³/h) 75.0 150.0 225.0 300.0 375.0
Sound level (dB(A)) 79.8 86.9 91.1 94.4 96.2

Blowing coverage

Blowing dist. (mm)Blowing coverage (mm)
50 330
100 350
200 390
300 430
400 470
500 510
Visitors: 90,513